ข่าวร้องเรียน

ราชบุรี//ชาวบ้านร้องเรียนนายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี//ชาวบ้านร้องเรียนนายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภ อบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีร่วมกับเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง/เจ้าอาวาสวัดท่าผา เจ้าคณะตำบลพร้อมด้วยปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิก อส. นิมนต์พระสงฆ์ 17 รูป กับเชิญแม่ค้าข้าวแกงในตลาดบ้านโป่ง ผู้เกี่ยวข้อง มารับทราบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านและคณะสงฆ์ ที่วัดท่าผา ว่ามีพระสงฆ์บางรูป ปฏิบัติตนผิดวินัยสงฆ์ในด้านการบิณฑบาตรไปยืนรับข้าว/อาหาร สิ่งของเป็นประจำร้านค้า เกินเวลา0800 นทุกวัน และมีลักษณะหมุนเวียนอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวาย เพื่อหวังผลกำไรทางการค้า ไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียเป็นมลทินต่อศาสนาพระพุทธศาสนา จึงนำมาให้ เจ้าคณะอำเภอ อบรมแบบพ่อสอนลูก และนายอำเภอให้ความรู้ในด้านข้อกฎหมายความมั่นคงต่อศาสนาและสังคม และจับสึก 1 ราย ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย นำเข้าบำบัดต่อไป

….สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน