ข่าวกระแสสังคม

ราชบุรี// นายอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีประสานขอความอนุเคราะห์ขายสับปะรดปั้มปตท.

ราชบุรี// นายอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีประสานขอความอนุเคราะห์ขายสับปะรดปั้มปตท.

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีได้เดินทางไปประสานขอความอนุเคราะห์สถานที่จำหน่ายสับปะรดผลสดและแปรรูปในปั้ม ปตท.เส้นทางถนนเพชรเกษม และถนนพระรามที่2 จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนำผลผลิตสับปะรดผลสดและแปรรูปมาจำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าสถานที่ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยระบายสับปะรดที่ผลผลิตออกมากในช่วงนี้ โดยในวันพรุ่งนี้จะจัดให้มีการประชุมเกษตรกรที่สนใจในเวลา14.00น.ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านคา

สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน