Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

โครงการอุ่นไอรักจากมิตรผล

โครงการอุ่นไอรักจากมิตรผล

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 นที่วัดโพธิ์กลางตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุริยะ คำภาอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ด้านอ้อย โครงการขยายเพชรบูรณ์ บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด

ได้เดินทาง มาแจกผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนตำบลบ้านโคก โดยมี ผู้สูงอายุ ได้เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว นำโดยกำนันวิฑูรย์ รำเจริญ .. ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านโคกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโคก ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดภัยหนาวขึ้นทางบริษัทมิตรผลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุของตำบลบ้านโคก จำนวน 150 ผืน ทั้งนี้บริษัทมิตรผลได้ชี้แจงถึง นโยบายความช่วยเหลือต่างๆในตำบลบ้านโคกและตำบลห้วยใหญ่ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนอะไรให้แจ้งไปที่บริษัทมิตรผลจำกัดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรื่องของวัดเรื่องของโรงเรียนและอื่นๆ และในวันที่ 13 ธันวาคมนี้จะได้ไปมอบผ้าห่ม ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปแจก ให้กลับ พี่น้องประชาชนต่อไป