Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหาร ป่าไม้ ตำรวจ อบต ชาวบ้าน ร่วมมือร่วมใจ ทำแนวกันไฟ

ทหาร ป่าไม้ ตำรวจ อบต ชาวบ้าน ร่วมมือร่วมใจ ทำแนวกันไฟ

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายประกอบบุญ กาฬษร นายกอบต ท่าพล พร้อมเจ้าหน้าที่ นำอาหารกล่อง เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม มอบให้กับ ทีมงาน ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านซำอีเลิศ นายสนิท ชัยวรรณ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ 36 ได้รับการสนับสนุนกำลังพลทหารจาก พลตรี ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ จำนวน 20 นาย รวมถึงชาวบ้านและจิตอาสา บางส่วน

เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ของทุกปี จะมีไฟป่า เข้ามาบริเวณ สำนักสงฆ์ เขาถ้ำพระ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 18 ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ได้ร้องขอกำลังจากทหาร ป่าไม้ อบต จิตอาสา มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำแนวกันไฟ เนื่องจาก สำนักสงฆ์ เขาถ้ำพระ อยู่บนภูเขา และมีป่าไม้ล้อมรอบ จึงกลัวว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้ ป่า จึงได้ทำแนวกันไฟขึ้นเพื่อป้องกันไฟป่า โดยมีผู้ร่วมทำแนวกันไฟครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 50 คน