ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว

สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว

วันที่ 13 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดยพ.อ. นิธิกรณ์ คำแก้ว รองเสธ.สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง