ประเพณีงานบุญบั้งไฟ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


ประเพณีงานบุญบั้งไฟ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ตามความเชื่อของคนภาคอีสานเรื่องการขอฝน จึงจัด งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา มีงานประเพณีประจำปีบุญบั้งไฟ ณ.หมู่ 3 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีผู้นำของอำเภอดังกล่าว กับ ชาวบ้านว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ชาวตำบลแม่เปิน ได้มีการจัดงานประจำปีขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีในครั้งนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมเพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงงานประจำปี และประเพณีของชาวไทยอีสาน ของอำเภอแม่เปิน ในทุกๆปี
โดยมี เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน นายประคอง คุณประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เปิน หัวหน้าหน่วยราชการ

พี่น้องประชาชนชาว อำเภอแม่เปิน ร่วมให้การต้อนรับ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองที่ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีงานประจำปีงานบุญบั้งไฟของอำเภอแม่เปิน ณ.หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี. นายประคอง คุณประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ได้กล่าวรายงานว่า ประเพณีบุญบ้ังไฟถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสาน สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟ

เป็นการบูชาพระยาแทนที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นชาวไทยอีสาน ที่อพยพย้ายถิ่นฐาน มาประกอบอาชีพในพื้นที่ตำบลแม่เปิน และมีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม แบบต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบั้งไฟขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ส่วนทางด้านความปลอดภัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เปิน ได้เผยว่า ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งในเครื่องและนอกเครื่องแบบ ช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตรายให้ประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พี่น้องชาวแม่เปินและใกล้เคียงเที่ยวงานอย่างมีความสุข

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///