Uncategorized

พายุถล่มชุมแสงเสาไฟล้มระเนระนาด72ต้นบ้านพังหลายหลัง

พายุถล่มชุมแสงเสาไฟล้มระเนระนาด72ต้นบ้านพังหลายหลัง
จ.นครสวรรค์ เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ อ.ชุมแสง เมื่อช่วงเวลา 15.00 น. กินเวลายาวนานกว่า 2 ชั่วโมง จึงส่งผลทำให้ฤทธิ์ของพายุสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่

โดยมีรายงานว่า ในพื้นที่ ต.หนองกระเจา มีบ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายไปกว่า 20 หลังคาเรือน และที่ ต.พิกุล มีบ้านเรือนเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 หลัง รวมถึงยังมีเสาไฟฟ้าริมถนนเส้นทางสายชุมแสง-หนองบัว ถูกแรงลมของพายุพัดจนโค่นล้มขวางถนน เสียหายถึง 72 ต้น จนทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างด้วย แต่ไม่มีรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันภายหลังได้รับแจ้งเหตุ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ได้รุดออกตรวจเยี่ยม พร้อมกับมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย อีกทั้งได้สั่งการให้ อบต. ทั้งสองแห่งเข้าสำรวจความเสียหาย

และให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว รวมทั้ง ยังให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียง ช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้าน ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ให้พอได้พักอาศัยไปพรางๆ ก่อน ส่วนปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าที่โค่นล้มบนถนนสายชุมแสงหนองบัว ได้มีการประสานจนท.ไฟฟ้า ให้ตัดกระแสไฟตามแนวเสาที่ล้มตลอดแนว แล้วทำการเชื่อมกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย (จากฟากถนนอีกด้านหนึ่ง) เพื่อจ่ายกระแสไฟให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านที่ประสบเหตุ จนมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติแล้ว

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากชุมแสง 0619525644 /////