จัดกิจกรรมละศีลอด “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439


จัดกิจกรรมละศีลอด “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439
บก.ทท(นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมละศีลอด “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยเชิญโต๊ะอิหม่าม(ผู้นำศาสนา) ประจำมัสยิดในพื้นที่ จำนวน 48 คน

เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำศาสนา และมอบอาหารละศีลอด ให้กับกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม

ในการนี้ นายแวอาแซ แวมามุ รองประธานกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส บรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำความดีในเดือนรอมฎอน”ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


//////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส