Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!@ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม สหกรณ์นิคมลานสัก…!!!

จ.อุทัยธานี….!!@ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม สหกรณ์นิคมลานสัก…!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 มิ.ย.61น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ พร้มคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสหกรณ์นิคมลานสัก จก. โดยมี นาย ไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี นายชูเกียรติ พุฒเเก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด

นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอาวุโสฯ นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุด อส.อำเภอลานสัก ร.ท.ธีรชาติ โชติพรม ทหารหน่วย มว.รส.ที่๒ อ.ลานสัก พ.ต.อ.โกศล ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสัก นายสมเชาว์ ชโลธร กำนันตำบลทุ่งนางาม

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีพร้อมหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีชาวบ้านร่วมรับฟังและให้การต้อนรับกว่า 100 คน สำหรับบรรยากาศในการพูดคุยในวันนี้ เป็นการพูดคุยถึงเรื่องสหกรณ์การเกษตรเเละวิธีดูเเลผลผลิตต่างๆของอาชีพชาวเกษตรกรเพื่อให้ชาวเกษตรกรเข้าใจและได้เเนะนำเเนวทางหาผลประโยชน์ของการใช้งานด้านต่างๆรวมถึงผลผลิตในปี 2561-2562

สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 185 ราย มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวน 3,000 ไร่ ซึ่งได้ราคาประกันล่วงหน้า 12,500 บาท ต่อตัน ทั้งนี้ภายในงาน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ได้เข้าชมสหกรณ์การเกษตร การตลาด ข้าวพันธุ์ กข.43 และกลุ่มนาเเปลงใหญ่

ต่อจากนั้นลงตรวจพื้นที่การปลูกข้าวในหมู่บ้าน ตำบลทุ่งนางาม พร้อมกับการทดลองเกี่ยวข้าวในไร่ของชาวเกษตรกร นายชูเกียรติ พุฒแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมลานสัก ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับสมาชิกเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้ที่พึงพอใจให้กับชาวบ้านและจะรักษาโครงการสหกรณ์นี้เพื่อการเกษตรไปอย่างยาวนานต่อไป

…..วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน สำเนา ทองศรี ถ่ายภาพ แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897