Reporter&Thai Army

ยกค่ายสาบานตน!กองบิน5นำกำลังพล-เจ้าหน้าที่สาบานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ยกค่ายสาบานตน!กองบิน5นำกำลังพล-เจ้าหน้าที่สาบานตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 13 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน 5 ทั้งหมด

เข้าร่วมโครงการทำสัญญาและสาบานตนต่อหน้ารูปหล่อจำลองเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำภูเขาที่ประชาชนในพื้นที่ ชาวประมง และชาวกองบิน 5 เคารพนับถือ โดยให้สัจจะวาจาว่ากำลังพล และครอบครัวของกองบิน 5 จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้เพื่อให้กองบิน 5 เป็นกองบินสีขาว ปลอดยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีให้กองบิน 5 มากยิ่งขึ้นด้วย และยังเป็นการช่วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประเทศชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงได้อีกทางหนึ่งด้วย

//////////////ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) จ.ประจวบ 089-6645534