Uncategorized

สำนักงานคุมประพฤติ เข้าพัฒนาเขาบางเบิด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในขณะที่ศูนย์ยุติธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ ให้ความรู้ การคุ้มครองสิทธิประชาชน

สำนักงานคุมประพฤติ เข้าพัฒนาเขาบางเบิด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในขณะที่ศูนย์ยุติธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ ให้ความรู้ การคุ้มครองสิทธิประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มิ.ย.61 นายปราโมทย์ ตั้งซุยยัง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ

อาสาสมัครคุมประพฤติ และ ผู้ที่อยู่ในความควบคุม ได้ร่วมกันพัฒนา เขาบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ชายหาดบางเบิด ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว และเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม ด้าน นางไพเราะ คงเปรม ยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายปิยชาติ ไฮ้คง หน.กลุ่มอำนวยการและนิติการ และนายภานุพงศ์ ช่อชั้น นักวิชาการยุติธรรม ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านคลองเก่า หมู่ที่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในบทบาทการดำเนินงานสำคัญด้านการอำนวยความยุติธรรมให้กับ ปชช.รับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงบริการและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับ ปชช. สิทธิของ ปชช.จะได้รับจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

นอกจากนี้ คณะของยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละลอง หมู่ที่ 4 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ในบทบาทฯ ให้กับ ปชช.ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการลงพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ปชช.ผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

////////////เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219