Uncategorized

จ.อุทัยธานี ….!!@ โครงการจิตอาสา บูรณาการพัฒนาสระน้ำสาธารณะ ส.ป.ก….!!!

จ.อุทัยธานี ….!!@ โครงการจิตอาสา บูรณาการพัฒนาสระน้ำสาธารณะ ส.ป.ก….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 13 มิ.ย.61 นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ร่วมกับ นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ พร้อม กับนายธัมมภัทร์ พุฒซ้อน ปลัดอำเภอลานสัก ร.ท.ธีรชาติ โชติพรหม มว.รส.ที่ ๒ (ชุดหน่วยรักษาความสงบอำเภอลานสัก)

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ พันเอก เดชไชย บุญโสม(ผบ.นพค.๑๕)สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการกองทัพไทย สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาเเข้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลระบำ เเละประชาชนที่มีจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการโดยมีนายธัมมภัทร์ พุฒซ้อน ปลัดลานสัก เป็นประธานเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บ้านหาดทรายงาม หมู่ 8 ตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ชาวจิตอาสาพร้อมจะบูรณะพัฒนาสระน้ำสาธาราณะ ส.ป.ก. เพื่อให้บริเวณสระน้ำได้สะอาด ป่าใกล้เคียง ลอกเก็บขยะมูลฝอยในสระน้ำ และแบ่งงานให้จิตอาสาแต่ล่ะหมู่บ้านได้ทำกัน เช่น ตัดหญ้า ถางป่า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะรอบขอบสระน้ำ เป็นต้น โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ชาวบ้านตำบลระบำช่วยกันทำอย่างมีความสุข ได้เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกัน และยังทำให้คนไทยรักใคร่สามัคคีปรองดองกันอีกด้วย

…….วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน สำเนา ทองศรี ภาพ แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897