“เปลี่ยนลำไยเงินหมื่นเป็นเงินแสนที่แม่วาง กับเกษตรกรแปลงใหญ่เชียงใหม่”


“เปลี่ยนลำไยเงินหมื่นเป็นเงินแสนที่แม่วาง กับเกษตรกรแปลงใหญ่เชียงใหม่”
วันที่13 มิถุนายน 2561 เวลา13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ลำไย อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
จากคำขวัญ”กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร” เป็นประโยคที่เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรต่างทราบดีว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนั้นอยู่ใกล้ชิด

ในระบบการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทย ทั้งในยามดี ทุกข์ สุข หรือแม้ในเวลาที่ต้องผจญปัญหาในระบบการผลิต ที่อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถ ควบคุมได้เช่น ภัยธรรมชาติ โรค แมลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องราคาผลผลิตที่ผ่านมา

แต่บทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร ก็ไม่ได้ท้อถอยในการทำหน้าที่บริการพี่น้องเกษตรกรด้วยความจริงใจ พร้อมจะอยู่เคียงข้างปรับใช้วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งลดต้นทุน ทั้งเพิ่มผลผลิต รวมถึงการผลิตระบบคุณภาพ อย่างเช่น “ลำไย”

 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การผลิตลำไย300,000กว่าไร่ ผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูส่วนในช่วง กค.-สค. จะเป็นช่วงที่เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตในช่วงออกมาก จึงส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อขายในราคา และตลาดคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี 5 ข้อ

1การเตรียมต้นให้สมบูรณ์การตัดแต่งกิ่ง2 การตัดแต่งช่อผล 3การให้น้ำ 4การใส่ปุ๋ย 5.การปรับปรุงคุณภาพสีผิว

โดยได้รับความร่วมมือจากม.แม่โจ้ บูรณาการเป็นการปฏิบัติงานผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ 17 อำเภอเกษตรกร 2,410 รายพื้นที่12,931 ไร่ .โดยมีตัวอย่างบางอำเภอที่ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จไปแล้วเช่นอำเภอแม่วาง นายบุญเรือน เต๋จา ประธานแปลงใหญ่ลำไย กล่าวว่าตนได้ทำลำไยคุณภาพมาแล้ว 3 ปี

โดยที่ทั้งตัดแต่งกิ่ง ตัดช่อผล โดยใช้เทคนิค 5 ข้อตามนั้นมาใช้กับสวนของตน บนพื้นที่ 6 ไร่จากที่เคยเหมาสวนบริโภคสดตระกร้าขาวได้ทั้งสิ้น 70,000 บาท

เมื่อทำลำไยคุณภาพแล้วขายแบบเหมาเช่นเดียวกัน ต้นเดือนมิถุนายน 61ที่ผ่านมาสามารถทำรายได้ 200,000 กว่าบาท ต่างกันเกือบ3เท่า ถือเป็นอีกทางเลือกดีที่ทางราชการและนักวิชาการภาครัฐร่วมกันพัฒนาทางด้านการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยต่อไปอย่างยั่งยืน