ข่าวกระแสสังคม

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ กว่า 4,000 คน พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ปั่น เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ กว่า 4,000 คน พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ปั่น เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
ที่ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ , ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ประเทศและพลังงานทหาร และชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี
ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่ กว่า 4,000 คน ซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ปั่น เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิก วุฒิสภาจังหวัดลพบุรี ร่วมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยขบวนปั่นจักรยาน 21 กิโลเมตร ขบวนเดิน – วิ่ง 8 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวง พสกนิกร ตลอดระยะอันยาวนาน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ กว่า 40 หน่วยงาน ยังได้ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และ มอบถุงยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีประจำปี 2561 อีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย / ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ / รายงาน