ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม แถลงข่าว

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สองหญิงผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดรวม 15,500 บาท /สมนึก บุญศรี/รายวาน/0817082129–

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลแด่สองหญิงผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดรวม 15,500 บาท

/สมนึก บุญศรี/รายวาน/0817082129–

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าทั้ง 3 ท่าน นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน

ได้มอบรางวัล แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ผู้ที่โชคดีรางวัลที่ 1 คือ นางสาวกาญจนาภูวพัฒนกิจ และรับรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไทรทันเมกะแค็บ และนางสาววิระวัลย์ ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิแอททราจและผู้โชคดีอีก 3 ท่านที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวแสดงความยินดีว่า.- ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียง โดยมีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายด้านสาธารณะกุศลและตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

และทำการกำหนดออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลให้กับผู้โชคดี คือนางสาวกาญจนา ภูวพัฒนกิจได้รับรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไทรทันเมกะแค็บและนางสาววิระวัลย์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิแอททราจและผู้โชคดีอีก 3 ท่านที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์

ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นำรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ในตอนท้ายนางสาวกาญจนา ภูวพัฒนกิจได้มอบเงินสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจำนวน 10,000 บาทและนางสาว วิระวัลย์เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดเป็นเงิน 5,500 บาท

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้ที่มาขอรับรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 มกราคมถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ดังนี้รางวัลที่ 1 รถกระบะ Mitsubishi Triton Mega cab รางวัลละ 1 คัน ผู้โชคดีนางสาวกาญจนา ภูวพัฒนกิจ อยู่บ้านเลขที่ 54/13 หมู่ 10 ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด,รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง Mitsubishi Attrage รางวัลละ 1 คัน ผู้โชคดีนางสาววิระวัลย์ เชียงใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha Finn จำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 1 คันผู้โชคดี 1 นายกุศล รักพรหม ธกส.สาขาร้อยเอ็ด 2 นายกุนธ์พิสิษฐ์ เกษมศิริ อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 นายจิระเดช ผือโย อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาทจำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 1 เส้นมีผู้มาขอรับรางวัลแล้วจำนวน 2 คน,รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 10 รางวัลรางวัลละ 1 เส้นมีผู้มาขอรับรางวัลแล้วจำนวน 6 คน รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 20 รางวัลรางวัลละ 1 เส้นมีผู้แสดงตนมาขอรับรางวัลแล้วจำนวน 13 คน รางวัลเลขท้าย 3 ตัวพัดลมตั้งโต๊ะพื้นขนาด 18 นิ้วจำนวน 70 รางวัลมีผู้มาขอรับรางวัลแล้วจำนวน 28 คน ส่วนรางวัลผู้ที่ยังไม่มาขอรับนั้นให้มาติดต่อรับขึ้นรางวัลได้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนรถยนต์รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 นั้นจะไม่มีการเสียภาษีใดๆ เนื่องจากว่าเป็นรถยนต์การกุศลตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ของสำนักงานเหล่ากาชาด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–