ข่าวเชียงใหม่

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมสรงน้ำและสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่เมือง

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมสรงน้ำและสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.09 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

โดยในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมแห่ขบวนแห่ที่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว , พระเจ้าฝนแสนห่า มาร่วมในขบวนด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สรงน้ำและสักการะขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง ท่ามกลางขบวนแห่แบบล้านนาที่ประดับตกแต่งอย่างอย่างสวยงาม วิจิตรตระการตา โดยเริ่มต้นขบวนที่บริเวณสี่แยกสันป่าข่อยสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมสรงน้ำกันอย่างเนืองแน่น
/////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
13 เมษายน 2561