กลุ่มคนพิการของอำเภอแม่แตงเดินรณรงค์ให้ผู้เดินทางผ่านจุดตรวจป้อมยามแม่มาลัย


13 เมษายน 2561 สงกรานต์ปลอดภัยนะ…ออเจ้า
กลุ่มคนพิการของอำเภอแม่แตงเดินรณรงค์ให้ผู้เดินทางผ่านจุดตรวจป้อมยามแม่มาลัย ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ นางสาวพูนพิสมัย จิระศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตงนำเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจตรารถที่วิ่งไปมาในเส้นทางดังกล่าวเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2561