Uncategorized

อุบลราชธานี เก็บไว้ 1 ปี ศพหลวงพ่อวัดปากแซง

อุบลราชธานี เก็บไว้ 1 ปี ศพหลวงพ่อวัดปากแซง


เคลื่อนศพเจ้าคณะอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานีมาไว้ศาลาหลังใหญ่ หลังมรณภาพ 3 วัน ด้วยโรคประจำตัว รอพิธีพระราชทานสรงน้ำศพในเย็นวันนี้ ศิษยานุศิษย์แห่อาลัยคับคั่ง
หลังจากที่ โรคประจำตัว(เนื้องอกในสมอง)ได้รุมเร้ามานานหลายเดือน

ทำให้พระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาในด้านศาสนวัตถุของพระพุทธศาสนา จนทำให้วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าพันปี สถิตอยู่ในวิหารย์ภายในวัด ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน จนทำให้วัดแห่งนี้ได้เกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย วันนี้ (14 พ.ค.61) ที่ วัดพระโต บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมที่เคารพนับถือในตัวหลวงพ่อเจ้าอาวาส ได้พากัน ทำพิธีเคลื่อนย้ายศพมาเก็บไว้ที่ศาลานาบุญ เพื่อให้เหมาะสม และเป็นการสะดวกแก่ญาติโยมที่จะมาประกอบพิธีทางพระพุทธศานาได้อย่างสะดวกสบาย โดยทางคณะกรรมการวัด

มีมติที่จะนำศพของหลวงพ่อเก็บไว้ที่แห่งนี้นานประมาณ 1 ปี จึงจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทั้งนี้ จะได้เปิดให้ผู้ใจบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ตลอดทั้ง 100 วัน เมื่อครบแล้วก็จะมีการเก็บศพไว้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้ไปจนถึงครบ 360 วัน หรือ 1 ปี

จากนั้นก็จะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ ตามประเพณีหลวงพ่อพระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอนาตาล รวมสิริอายุได้ 72 ปี (52 พรรษา) ได้รับพระราชทานยศเป็นพระครูชั้นเอก มีความสามารถในด้านการปกครอง ควบคู่ไปกับการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีผู้เลื่อมใสศรัทธา ทั้ง 2 ฟากฝั่ง

ไทยและฝั่งลาว และในเย็นของวันนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก็จะได้นำส่วนราชการพร้อมทั้งญาติโยม อัญเชิญน้ำหลวงอาบศพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน โดยมี พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการระดับสูงและประชาชนน้อมรับ นำเข้ามาในศาลานาบุญ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำอาบน้ำศพ ตามประเพณีต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี