*** สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ***


*** สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ***
เมื่อวันจันทร์ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพบเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ให้กับพนักงานขาย

เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารอย่างถูกต้องและถูกวิธี ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 โดยมีนางสุวารินทร์ จันทรา หัวหน้าฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรมบริษัทเจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

///ศิริยศ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 ////