พายุถล่มชุมแสง ทำให้ชาวชุมแสงเดือดร้อนบ้านพังหลายสิบหลัง


พายุถล่มชุมแสง ทำให้ชาวชุมแสงเดือดร้อนบ้านพังหลายสิบหลัง
อำเภอชุมแสง เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ อ.ชุมแสง จึงส่งผลทำให้ฤทธิ์ของพายุสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่

โดยมีรายงานว่า ในพื้นที่ ต.หนองกระเจา มีบ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายไปกว่า 20 หลังคาเรือน และที่ ต.พิกุล มีบ้านเรือนเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 หลัง  ขณะเดียวกันภายหลังได้รับแจ้งเหตุ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ได้รุดออกตรวจเยี่ยม พร้อมกับมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย อีกทั้งได้สั่งการให้ อบต. ทั้งสองแห่งเข้าสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว รวมทั้ง ยังให้กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน พาชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียง ช่วยกันซ่อมแซมหลังคาบ้าน ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ยังกล่าวบอกเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าค่อยระวังกับวาตภัยที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากชุมแสง 0619525644 /////