ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์

” หมอวิชัย” ผู้ถือหุ้นIFEC ออกโรงเรียกร้องตลาดหลักทรัพย์ฯรับผิดชอบและตรวจสอบข่าวในระบบสารสนเทศของตลาดฯ สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย พร้อมขอให้หน่วยงานรัฐใช้อำนาจจัดการคนโกงIFEC ที่ศาลประทับรับฟ้องแล้ว (ชมคลิป)

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ08.00 น.ของวันที่ 13 มิ.ย.2561 โดยอ้างเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงรับการเลือกตั้งกรรมการIFEC

นายแพทย์วิชัยกล่าวอธิบายว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นของIFECซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบกลับไปยังIFEC ได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารIFECซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวผ่านทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ IFEC อีกทั้ง ผู้บริหารIFEC ยังยืนยันอีกว่า การอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการในข้อความเท็จที่ส่งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการประชุมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการเรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการIFEC ขัดต่อกฎหมายและผิดข้อบังคับของIFEC การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทIFEC ก็ไม่ได้ส่งให้ครบถ้วนทุกคนตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ หนำซ้ำมติคณะกรรมการที่แอบประชุมผิดกฎหมาย ยังถูกคัดค้านจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่ส่งหนังสือแจ้งคัดค้านมายังบริษัทIFEC

“มติที่ประชุมกรรมการที่ประชุมแบบผิดกฎหมาย จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถใช้บังคับได้ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย หากปล่อยให้ดำเนินการต่อจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงกับIFEC” นายวิชัย กล่าว

อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทIFEC เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯยกเลิกและนำข้อความดังกล่าวออกจากระบบสารสนเทศ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เนื่องจากเป็นข้อความเท็จที่แจ้งผ่านโดยผู้ไม่มีอำนาจและไม่มีผลตามกฎหมาย ประกอบกับระยะที่ผ่านมาIFECกำลังรอผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่IFECขอให้ทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ 2 คน หลังเห็นว่าเป็นการยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับIFEC

“สิ่งที่อยากฝากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและดูแลระบบเศรษฐกิจ คือการร้องขอให้เข้าดำเนินการกับบุคคลที่กระทำทุจริตต่อIFEC ในหลายกรณี โดยเฉพาะคดีโกงIFECที่ศาลประทับรับฟ้องแล้ว 2 คดี หลังศาลพบมูลความผิดชัดเจน รวมทั้งอีกหลายคดีที่ทั้งตำรวจและDSI รับคดีไปสืบสวนสอบสวน เพราะทั้งหมดสร้างความเสียหายแก่IFEC และเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้IFECประสบปัญหา” นายวิชัย กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ กรรมการบริหารบริษัทIFEC ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า “กรณีดังกล่าวมีการแอบเข้าระบบอย่างมีเงื่อนงำซึ่งบริษัทได้ทำการแจ้งความไปแล้ว เพราะบุคคลดังกล่าวไม่มีอำนาจและผู้รายงานยังแอบใช้passwordของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บริษัท ดังนั้นคงต้องดำเนินคดีถึงที่สุด”

https://youtu.be/VetUmrPuF3s

Comments are closed.