Uncategorized

ราชบุรี//อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปรับภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก

ราชบุรี//อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปรับภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานประชุมหาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก โดยมี พ.อ. มนิต ศิริรัตนากูล ผบ.กรม พัฒนา 1, พ.อ. สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ รอง ผบ.กรม พัฒนา 1(2), พ.ท. ธนิศร ลิ่มมั่น ผบ.พัน.พัฒนา 1 ,ทหารชุด รส.พัฒนา 1 ,ร.ต.ท. บรรยงค์ เอี่ยมศิริ จนท.ตำรวจท่องเที่ยว, นาย สมพล โชคธนพงศ์ จนท.กรมเจ้าท่า, นาย สหัสไชย เกียรติเกษมสุข ผญบ. ม.9 ต.ดำเนินสะดวก, จนท.ตำรวจ สภ.ดำเนินสะดวก และ จนท.เทศบาล ต.ดำเนินสะดวก ณ ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผลการปฏิบัติ : โดยได้นั่งเรือสำรวจคลองดำเนินสะดวกทั้ง 2 ฝั่ง และคลองต้นเข็มรอยต่อคลองดำเนินสะดวก, นั่งเรือเยี่ยมชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ การผลิตน้ำตาลจากต้นมะพร้าว
…สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรีรายงาน