Uncategorized

สตูล นายกเทศมนตรีคลองขุด พร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบซากาต (เงินทำบุญ)

สตูล นายกเทศมนตรีคลองขุด พร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบซากาต (เงินทำบุญ) ให้แก่เด็กพิการในพื้นที่ตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล 2 ราย
วันนี้ 14 มิ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่12 มิ.ย. 61ที่ผ่านมานายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด นายการันณ์ เล่ห์ทองคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะบุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำเงินการบริจาค หรือ ซากาต ของพี่น้องมุสลิมโดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมที่มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วน และรวบรวมมาเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล ผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เป็นจำนวนเงินกว่า 1 แสนบาท โดยให้ เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ส่งมอบให้กับเยาวชนผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสตูล รวมทั้งพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองขุด
ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนผู้พิการ อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย เด็กชาย วรรณชัย ไชยยันต์ อายุ 10 ปี อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีความพิการ ด้านการเคลื่อนไหว และมีความบกพร่องทางร่างกาย โดยครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ร่วมมอบปัจจัยสนับสนุน การดำเนินชีวิตจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วย ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ให้กับเด็กชายคนดังกล่าว

เพื่อเป็นการคืนความสุข และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สตูล และคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ไปมอบเงินซากาต ให้กับ เด็กหญิงอัสมี ทำยาง อายุ 3 ขวบ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 353 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว หูหนวก ตาเลือนราง และมีสภาวะศีรษะโต โดยนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ร่วมกันมอบปัจจัยในการดำรงชีพ เครื่องอุปโภค ข้าวของเครื่องใช้และของเล่น ให้กับเยาวชน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ นำมาซึ่งความดีใจแก่ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 2 ราย โดยได้กล่าวขอบคุณ เทศบาลตำบลคลองขุด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ผู้มีจิตศรัทธา และส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ และลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งสามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความสุขต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล