ไหม้!!วอด!!ธรรมชาติหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว!!!ต้นหนาวที่ร้อยเอ็ด!#


ไหม้!!วอด!!ธรรมชาติหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว!!!ต้นหนาวที่ร้อยเอ็ด!#

เมื่อเวลา 13.00 น. นายธีระสิทธิ์ ภาคฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน แก่นทราย หมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากลูกบ้าน ว่าได้เกิดเหตุเพลิงลุกลามหญ้าแห้ง ริมถนน บริเวณฝั่งตะวันตก ตรงข้ามหน้าวัดป่า บ้านแก่นทรายใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถดับไฟลงได้ เนื่องจาก สภาพพื้นที่เป็นทุ่งนาที่แห้ง มีคันนาระดับสูงรถดับเพลิงที่บรรทุกน้ำเข้ายากลำบากประกอบกับมีกลุ่มควันปกคลุมหนาทึบมาก ยากแก่การมองเห็นทางวิ่งความเสียหายในเบื้องต้น เป็นฉางเก็บก้อนฟาง นายสวาท แสงมุข ถูกไฟไหม้ วอดทั้งหมดฯ!#
///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน