ข่าวรัฐสภา

ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E.Mr. Pirkka Tapani TAPIOLA เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.45 นาฬิกา ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E.Mr. Pirkka Tapani TAPIOLA เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน