ข่าวรัฐสภา

“การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร” ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเกียกกาย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมาธิการ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถกแถลงปัญหาร่วมกับส่วนราชการ ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “การระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาจราจร” ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักด้านปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และคณะ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 14 จุด ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบางซื่อ และรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในคลองบางซื่อ


นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบปะประชาชนเขตบางซื่อและเขตจตุจักร เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเหนือ ซึ่งได้ร่วมนำเสนอปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการระบายน้ำ ไฟฟ้าไม่สว่าง การจัดเก็บขยะ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ วินมอเตอร์ไซต์ ขางทางเข้า-ออก จากนั้น ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูสภาพปัญหาการระบายน้ำ ณ สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
สำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วยเขตต่าง ๆ จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตลาดพร้าว

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน