โครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย


วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของคลิปที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะประธานคณะทำงาน กล่าวรายงาน


พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 มีคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานเพื่อเข้ารับเงินรางวัล จำนวน 3 คลิป ได้แก่ รางวัลที่ 1 ชื่อคลิปรถตู้นักเลง เป็นเหตุการณ์คนขับรถตู้ขับรถมีลักษณะขับรถปาดหน้าไปมา ถือเป็นภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่ถนนต่างระดับเสรีไทย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งเจ้าของคลิปไม่ประสงค์ออกนามและไม่ประสงค์รับรางวัล สำหรับรางวัลที่ 2 ชื่อคลิปจังหวะนี้ใครผิด โดย นายอรรถพล หลิมปานนท์ เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไม่ถูกกฎจราจรซึ่งเผยแพร่ให้คน ใช้รถ ใช้ถนนทราบและหลีกเลี่ยงต่อไปเหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 ชื่อคลิปกระบะสวนเลน โดย นายอารีคาน ปาทาน เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะกระทำผิดกฎหมายจราจร จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ถนนมาตามปกติได้รับอุบัติเหตุ ถือเป็นการเตือนภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนน เหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังได้ประกาศชมเชยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เนื่องจากเป็นแบบอย่างการใช้ละครโทรทัศน์สื่อสารกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน การทำ CPR อันมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย


สำหรับโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” เป็นโครงการที่คณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนจัดทำขึ้น โดยเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นผู้ปกป้องความปลอดภัยของคนไทยบนท้องถนนด้วยการเป็นอาสาจราจร โดยการส่งคลิปผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎหมายไปยังเพจชมรมกล้องหน้ารถ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งคลิปที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน