ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องปรามให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้น


ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องปรามให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้น

เช้าวันนี้ (14 เม.ย. 61) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้แก่ จุดตรวจบริเวณหน้าเทศบาลสุเทพ , จุดตรวจบริเวณใกล้แยกหนองหอย , จุดตรวจอำเภอสันป่าตอง และจุดตรวจอำเภอหางดง พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ กาแฟ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งด่านชุมชน โดยเน้นการเฝ้าระวัง ตักเตือน กลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีการเมาสุราแล้วขับขี่ และผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามหลักการปฏิบัติ “4 ห้าม 2 ต้อง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกตรวจรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด และเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งป้องปรามหรือตักเตือนรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะในลักษณะที่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้น
/////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
14 เมษายน 2561