จังหวัดนราธิวาส คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี หมู่ที่ 4 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช (เขต 8) ประกอบด้วย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานอนุกรรมการ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว และอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 200 คน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมือง ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
จากนั้น คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน