อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านต่อต้านไม่เอาท่าทรายจะเดินทางเข้าพบนายกฯ


อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

15-5-61-ชาวบ้านต่อต้านไม่เอาท่าทรายจะเดินทางเข้าพบนายกฯ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น ชาวบ้านตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ได้มาชุมนุมที่สะพานหมู่ที่ 14 เพื่อขอหยุดไม่ให้ทำการสัมปทานท่าทรายใหม่อีก เพราะว่ามีท่าทรายแล้วถึง 5 ท่า และสร้างปัญหามากมายให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ทำการขอพบตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือตัวแทนเพื่อมารับทราบข้อมูลและทราบการต่อต้านไม่เอาท่าทราย ทางชาวบ้านโดยมีแกนนำ พันตรี บุญโรจน์ กองแก้ว ที่นำตัวแทนประชาชนมาทำการต่อต้านการสัมปทานท่าทราย

ที่ท่าน้ำกก หมู่ที่ 4 บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนไม่เอาบ่อทรายหรือท่าทราย โดยจะทำการปิดถนนช่วงบนสะพานท่าตอนระหว่างหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 14 บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชุมนุมกันอย่างสงบ เพื่อรอตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือ แต่ถ้าไม่มีตัวแทนมาก็จะทำการปิดถนนทันที

โดยให้เวลา โดยให้เวลาก่อนเที่ยงวัน ชาวบ้านกว่า 550คน ได้ออกมาแสดงเจตจำนงค์ไม่ขอรับการสัมปทานท่าดูดทรายที่ตำบลท่าตอนช่วงน้ำกกหมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย โดยเด็ดขาด ในช่วงเวลาทางตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเวลาประมาณ 11.30 น ตัวแทนราชการจังหวัดเชียงใหม่ คือนายสุภักต์ ปักษาจัน ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และนายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินฯ

ได้มาทำการรับเอกสารหนังสือยื่นคำร้องไม่เอาท่าทรายไม่ยอมให้สัมปทานเพิ่ม ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อผู้บัญชาการกองทัพบก ต่อนายกรัฐมนตรี คสช และต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ซึ่งทางชาวบ้านทั้งหมดขอให้เวลาทางส่วนราชการดำเนินการในช่วงเวลา15 วันเพื่อขอคำตอบว่าส่นราชการจะทำการยกเลิกหรือไม่ แต่ทางนายสุภักต์ ปักษาจัน ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขอเวลาในการดำเนินการ3 เดือน 90 วัน ทางชาวบ้านได้รับฟังและพอใจจึงได้สลายตัวเดินทางกลับบ้าน และทางตัวแทนราชการพร้อมทั้งชาวบ้านจะขอตรวจพื้นที่ที่จะสัมทานเพื่อจะได้นำเสนอต่อทางผู้บัญชาการต่อไปและคาดการณ์ว่าการสัมปทานจะไม่ผ่านเพราะชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้ร้องเรียนมีเหตุผล หลายประการ ร่องน้ำเปลี่ยนทิศทาง สองฝั่งน้ำพังทะลายบริเวณกว้าง ระบบนิเวศน์เสีย ถนนหลวงทรุดเพราะรถบรรทุกเกินน้ำหนักที่กำหนดวิ่ง และอันตรายต่อเด็กและชาวบ้านในการสัญจรร่วม ชาวบ้านจะรอรับฟังการพิจารณาของทางราชการถ้ายังมีการสัมปทานจะปิดถนนแบบถาวรแน่นอน
คิวภาพ ชาวบ้านมาร่วมต่อต้าน-ถือป้ายไม่เอาท่าทราย-ผู้นำการชุมนุม-หน่วยงานราชการทั้งทหารตำรวจร่วม รปภ-ตัวแทนทารับเอกสารร้องเรียน-ได้คุยกับประชาชน-

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว