ข่าวการศึกษาและไอที

คนแห่จองเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนสุก ดิบ ในขณะที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เตรียมส่งเข้าประกวด นวัตกรรมใหม่ ใน สวทช.

คนแห่จองเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนสุก ดิบ ในขณะที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เตรียมส่งเข้าประกวด นวัตกรรมใหม่ ใน สวทช.เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 พ.ค.61 วันนี้ผู้สื่อข่าวพาไปดูเครื่องวัดคุณภาพทุเรียน ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ชนะเลิศในระดับกรมอาชีวะศึกษา ซึ่งอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียน มากถึง 2,000 ไร่ โดยเฉพาะทุเรียนคลองลอย ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำทุเรียน อ่อนของพ่อค้าออกไปจำหน่าย ทำให้ทุเรียนบางสะพานหรือทุเรียนคลองลอย เสียชื่อเสียง อีกทั้งราคาทุเรียนตกต่ำลงวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจึงให้เด็ก นักศึกษา ช่วยกันคิด ว่าในพื้นที่มีผลกระทบในเรื่องของอาชีพอย่างไร ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 คน ประกอบด้วย นายเมธี ขำพวง, นายพันทิวา คำแก้ว และนายสมทรง แจ้งอักษร จากแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ได้นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาประดิษฐ์เครื่องวัดความสุกของทุเรียน จึงได้รับการส่งเสริม ให้มีการคิดค้น และประดิษฐ์ อุปกรณ์ดังกล่าว ในช่วงแรกลองผิดลองถูก มาถึง 3 ครั้งด้วยกัน และพัฒนามาด้วยจนถึงครั้งที่ 4 สามารถตรวจ วัด ทุเรียนดิบ ทุเรียนห่าม และทุเรียนสุก ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลงานประดิษฐ์ในชิ้นนี้ได้ส่งประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค

และกรมอาชีวศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ยอดเยี่ยม
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว เปิดเผยวิธีการใช้ว่า เครื่องวัดคุณภาพทุเรียนนี้ ลักษณะคล้ายกับปากกา ใช้เข็มฉีดยาเสียบปลายเพื่อแทงเข้าไปวัดเนื้อทุเรียนที่อยู่ภายในลูก ซึ่งเข็มปากกานี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเมื่อใช้ เสร็จสิ้นแล้ว สามารถจะถอดเปลี่ยนได้ อีกครั้งเข็มฉีดยา จะปราศจากเชื้อโรค ทำให้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในการวัดและทุเรียนไม่เกิดความเสียหาย สำหรับวิธีใช้ เมื่อกดเข็มลงไป เครื่องวัดจะตรวจระดับความดัน ส่งผลขึ้นมาที่ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถอ่านค่าได้เช่น ทุเรียนดิบเป็นสีแดง ทุเรียนห่ามจะขึ้นเป็นสีเหลือง และทุเรียนสุกจะขึ้นเป็นสีเขียว สามารถทราบผลได้ภายใน 1 นาทีเท่านั้น วิธีการใช้ก็สะดวก พกพาง่ายด้าน นายจิตวัฒนา บุญเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า นวัตกรรมใหม่เครื่องวัดคุณภาพทุเรียนที่นักศึกษาได้ช่วยกันคิดค้นในครั้งนี้ ขณะนี้ได้รับความสนใจจาก ประชาชนจำนวนมาก ทั้งพ่อค้าและเกษตรกรทั่วไป เพื่อที่จะนำไปใช้วัดคุณภาพของทุเรียน อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา จึงยังไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายให้กับผู้สนใจได้ นอกจากนี้ได้เตรียมส่งเข้าประกวด ใน สวทช.หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสิ่งที่ดีมาทำการปรับปรุง ในการต่อยอดนวัตกรรมในชิ้นนี้ต่อไปด้วย ด้าน นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผอ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เปิดเผยว่า หลังจากได้ส่งประกวด เครื่องวัดคุณภาพทุเรียนชิ้นนี้แล้ว ได้รับการชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศของกรมอาชีวศึกษา จึงได้ให้คณะครูและนักศึกษานำไปต่อยอด เพื่อที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่จะใช้สำหรับพืชผลการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่นมะพร้าว สับปะรด หรือผลไม้อื่นๆ ซึ่งวิทยาลัยไม่ได้มุ่งที่จะชนะเลิศ แต่มุ่งในเรื่องของ สังคมเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น ที่จะทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

/////////เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219