ข่าวเชียงใหม่

กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 (Tanog) ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ “Tango Big Clea ning Day 2018”

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 (Tanog) ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ “Tango Big Clea ning Day 2018” โดยเจ้าหน้าที่ ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 และ ทหารกองประจำการ กองบิน 41 ร่วมทำความสะอาดเครื่องบิน และโรงเก็บเครื่องบิน ณ ชมรมอนุรักษ์และ พัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cr  @Supreeya