สสจ. เชียงใหม่ห่วงใยผู้บริโภค กรณีเครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน


สสจ. เชียงใหม่ห่วงใยผู้บริโภค กรณีเครื่องสำอางเมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน
จากกรณีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทเมจิกสกิน (MAGIC SKIN) ที่ถูกเพิกถอนเลขที่ใบรับจดแจ้ง เนื่องจากพบการผลิตไม่ ตรงที่จดแจ้งไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน (LYN) “ลีน เอฟเอส-ทรี (LYN FS-THREE)” อย. 13-1-05459-5-0017 รุ่นวันที่ผลิต 10/12/2017 วันหมดอายุ 10/12/2019 และ “ลีน บล้อค เบิร์น เบรก บิวท์ (LYN BLOCK BURN BREAK BUILD)” อย.13-1-05459-5-0006 LOT.NO.1801 MFG.05-01-18 EXP.05-01-20 ซึ่งตรวจพบสารปนเปื้อนอันตรายที่อาจก่ออันตรายต่อผู้บริโภคจนปรากฏเป็นข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคจำนวน 4 รายนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่) ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ข้างต้นทันทีเพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะ
การเสียชีวิตจากหัวใจวาย เนื่องจากสารปนเปื้อนคือสารไซบูทรามีนซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ในส่วนของผู้ขายผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน ถือเป็นการขายเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้ง มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และผู้ขายผลิตภัณฑ์ลีนในรุ่นการผลิตข้างต้นมีความผิดฐานขายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สสจ.เชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ขายให้ระงับการขายผลิตภัณฑ์ข้างต้นทันที และส่งผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน หรือลีน กลับคืนไปยังบริษัทต้นทาง ทั้งในรุ่นการผลิตข้างต้น หรือรุ่นการผลิตอื่นเนื่องจากอาจตรวจสอบพบสารอันตรายปนเปื้อนซ้ำได้ ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขายเครื่องสำอาง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏไม่พบการขายผลิตภัณฑ์เมจิกสกินและลีน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลลูกหลานในครอบครัวที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน ให้หยุดการบริโภคทันที เพราะมีความเสี่ยงจะได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้ หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือกรณีพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเมจิกสกิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ 5 ช่องทาง คือ สายด่วน อย.1556,ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected], ผ่านไลน์ไอดี ชื่อ FDAthai, ทางแอพลิเคชั่น ORYOR Smart, ทางเว็บไซต์ www.oryor.com และสามารถเข้ามาติดต่อโดยตรงที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ โทร 053-211048 ต่อ 303

—————————-
งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
053-211048 ต่อ 103

cr  @Mod Papimol