Reporter&Thai Army

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดตาก ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์

เมื่อ 141000 มิ.ย. 61 พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.310 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำพื้นที่จังหวัดตาก
ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตากพื้นที่3,381ไร่ โดย
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่ จ.ว.ตาก,สำนักอนุรักษ์ฯพื้นที่12,กองกำลังนเรศร,
ร.14,กอ.รมน.,รด.จิตอาสา พร้อมประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้มทบ.310 ได้จัดชป.กร.มทบ.,ชุดแพทย์เคลื่อนที่รพ.ค่ายวชิรปราการ บริการประชาชน

พันธุ์ไม้ที่ปลูกจำนวน 20,000ต้นประกอบด้วยไม้แดง, ไม้ประดู่, ไม้สัก ,ต้นเสี้ยว , ต้นไผ่, หวาย , มะม่วง, อาโวคาโด, ทับทิม, บุก กิจกรรมมอบพันธุ์ไม้,ปลูกป่าต้นน้ำและชมนิทรรศการ ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 1,200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย