Reporter&Thai Army

พิธีปลูกป่าและทำฝายน้ำล้น บริเวณป่าต้นน้ำพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการพระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑ หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย ร่วมพิธีปลูกป่าและทำฝายน้ำล้น บริเวณป่าต้นน้ำพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการพระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ธุดงคสถานปางป่าอ้อ บ.ปางป่าอ้อ ม.๑๑ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย และ พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รอง ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และให้ความรู้เรื่องป่าต้นน้ำ การทำฝายและธนาคารน้ำใต้ดิน
ได้รับการสนับสนุนพันธ์ไม้จากพระอาจารย์วิบูลย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น ดังนี้
ยางนา ๑,๑๐๐ ต้น
โพธิ์ ๓๐๐ ต้น
พะยูง ๓๐๐ ต้น
ตะเคียนทอง ๑,๒๐๐ ต้น
หว้า ๑,๑๐๐ ต้น
โกโก้ ๑,๐๐๐ ต้น
กำลังพลจาก มทบ.๓๗ ,ร.๑๗ พัน๓ , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ๒๕๐ คน ประชาชนจิตอาสา ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย