Reporter&Thai Army

จังหวัดตากปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

จังหวัดตากปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ////////////////////////////////วันนี้ 15 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก ได้มอบนโยบายภารกิจให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประจำปี 2561และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร จนท.ป่าไม้ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อบต.แม่ต้าน กำนันผุ้ใหญ่บ้าน ต.แม่ต้าน คณะครูและนักเรียน และจิตอาสา รวมทั้งราษฎร บ.อู่หู่ ประมาณ 800 คนได้ร่วมกันปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ป่าบ้านอู่หู่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ต้าน พิกัด47Q 423242 UTM 1902770 มีเนื้อที่ 16 ไร่ โดยได้นำต้นกล้า 2,000 ต้น ลงปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เน้นปลูกไม้เศรษฐกิจ อาทิ ไผ่ มะตึงยาง เพื่อสร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน//////////////////ณฐพัชร์ อภิโชคกุล /////// ภาคเหนือ ///////////