Reporter&Thai Army

“ ยิ่งใหญ่ ” เทิดเกียรตินายทหารเกษียณอายุราชการ 2561 เหล่าทหารม้า ผบ.สูงสุด!! ร่วมสวนสนาม…สมเกียรติทหารม้า ///////////////////////////////////////

“ ยิ่งใหญ่ ” เทิดเกียรตินายทหารเกษียณอายุราชการ 2561 เหล่าทหารม้า ผบ.สูงสุด!! ร่วมสวนสนาม…สมเกียรติทหารม้า
///////////////////////////////////////
พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี 2561 ณ ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ,พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ,พลตรี สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 , พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า, พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นนายพลจากทุกเหล่าทัพ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานในพิธีได้วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารที่เกษียณอายุราชการ และกล่าวเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทหารม้า ก่อนที่จะเริ่มพิธีสวนสนามเทิดเกียรติอำลาราชการ โดยกองพันสวนสนาม ณ ลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อย่างสมเกียรติ ด้วยขบวนเหล่าทหารม้า

กองทัพบกกำหนดให้ในแต่ละเหล่าทัพจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ประเทศชาติและประชาชนมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการ

ในโอกาสนี้ พลเอก ธารไชยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวเน้นย้ำภารกิจหน้าที่บทบาทของทหารทุกเหล่าทัพ ยังคงต้องเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งต่อไป ไม่ว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ตาม พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมอาชีพและผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประทศชาติที่ผ่านมา และจากที่ทำงานร่วมกันมา มีความรัก ความผูกพัน ถือเป็นแบบอย่างที่ทหารม้ามีต่อกัน เหมือนสายเลือดเดียวกัน ซึ่งเป็นพิธีที่มีเกียรติ อย่างไรก็ตาม มั่นใจในตัวผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ จนถึง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 – 3 เพราะมีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ มีการปลูกฝังกันมา และทุกคนก็มียุทธศาสตร์แนวทางของกองทัพ ที่ต้องพาประเทศชาติก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ทุกปีกองทัพบกจะมีข้าราชการในสังกัดที่เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อมั่นว่ากำลังพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น และจะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เกษียณอายุราชการทหารด้วยความภาคภูมิ สามารถนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการรับราชการไปสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองโดยรวม รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ในขณะเดียวกันกองทัพบกก็มีการจัดสรรกำลังพลให้มาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานของกองทัพบกต่อไปเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////
แหล่งข่าวจาก – นกยุง กิจการพลเรือนทหารกองทัพภาค 3
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าว