“ออเจ้า!!!!!!อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ที่ตลาดนัดเกษตรกรเชียงใหม่ตั้งแต่ถึงวนที่ 16 -31 มีนาคมนี้นะคะท่านพี่…..”


“ออเจ้า!!!!!!อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ที่ตลาดนัดเกษตรกรเชียงใหม่ตั้งแต่ถึงวนที่ 16 -31 มีนาคมนี้นะคะท่านพี่…..”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่นำคณะติดตามนิเทศงานนำโดยนางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผชช.ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สสก.6 เยี่ยมโครงการตลาดเกษตรกรที่มีสินค้าหลากหลายอาทิเช่น พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ และกระเทียม(สด)ซึ่งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริโภคอุดหนุนผลผลิตหอมหัวใหญ่จากเกษตรกรโดยตรงเริ่มตั้งแต่ วันที่ 16- 31 มีนาคม 2561 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 13.00 น. บริเวณตลาดเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 รายละเอียดดังนี้ บรรจุชนิดถุงตะข่ายหิ้ว 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคา 15 บาท ส่วนแบบกระสอบบรรจุ 10 กิโลกรัมจำหน่ายราคา 110 บาท

cr สมพล แสนคำ