ข่าวประชาสัมพันธ์

๔๙ ปี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ” เยี่ยมเยือนถิ่นเก่า ร่วมเล่าความหลัง “

๔๙ ปี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
” เยี่ยมเยือนถิ่นเก่า ร่วมเล่าความหลัง ”

เรียนเชิญพี่น้องพ้องเพื่อนศิษย์เก่าทุกรุ่น
พบปะสังสรรค์ร่วมย้อนความหลัง ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อจองโต๊ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายธนาดล กัวะขุนทด ? 096 995 9492