ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร อุบัติเหตุ

ร้อยเอ็ด5วันสงกรานต์ปี62รายเจ็บ71ตาย5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์เน้นสร้างความเข้าใจในบทบาทของการประกันรถของชุมชนและสาธารณสุข/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ด5วันสงกรานต์ปี62รายเจ็บ71ตาย5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์เน้นสร้างความเข้าใจในบทบาทของการประกันรถของชุมชนและสาธารณสุข
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ชำนาญ ปลัด.จ.รอ.ประธานแถลงเหตุสงกรานต์16เมย62-5วันเจ็บ71ตาย5ราย/ชสอท:MOITC/สมนึก บุญศรี/0817082129

เมื่อเช้าวันที่16 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4351- 3097, 0-4351-5139 http://122.155.1.145/in.ddpmRoiet-4.117/ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด นายพงศกร จุลละโพธิ์ ผอ.แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รอง.นพ.สสจ.รอ แถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกร จิตธรรม หน.ปภ.จ.รอ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การทาง สรรพสามิต รวมทั้ง ศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา บริษัทกลางฯ จิตอาสาฯ สื่อมวลชน นาย พศพงศ์ พฤกษชาติ สวท.FM 94 และคณะถ่ายทอดสด

 


นายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.รอ เลขาศูนย์ ศปถ.รอ. รายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562 ของ จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. อุบัติเหตุเกิด 10 ครั้ง, 2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 11 ราย (ชาย 9 ราย / หญิง 2 ราย) 3.เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (ชาย 1 ราย/ หญิง – ราย) สะสม 5 วัน (11 เม.ย. 62 – 15 เม.ย.62)1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น 61 ครั้ง 2. บาดเจ็บ 71 ราย 3. เสียชีวิต 5 ราย (ชาย 4 ราย/ หญิง 1 ราย)


คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติการตามที่ถอดบทเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562,ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 7 มาตรการหลัก
สรุปสถิติในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 11-15 เมษายน 2562 (5วันของช่วงควบคุมเข้มข้น)มีดังนี้1. การตั้งจุดตรวจ อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามาตรการบังคับใช้กฎหมาย 1ร 2ส 3ข 4ม (1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัทท์มือถือขณะขับรถ )
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้


-การดำเนินคดี การดำเนินคดี(คน) 5วัน 11-15 เม.ย. 62 รวม 21,480 คน 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 5,0344 ,2.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 1664 ,3เมาสุรา 939 ,4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 3,669,5.ไม่มีใบขับขี่ 8,077,6.ความเร็วเกินกำหนด 226 ,7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 576, 8.ขับรถย้อนศร 479 ,9.แซงในที่คับขัน 358 ,10.ใช้โทรศัพท์ขณะขับ 467 รวม 21,480 คน
6.จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ห้าวัน 11-15 เมย 61 เกิดเหตุ 55 ครั้ง เจ็บ 69 คน(ช-52,ญ 17) ตาย 10 ราย(ช 9,ญ 1) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ห้าวันเกิดเหตุ 61 ครั้ง เจ็บ 71คน (ช-59,ญ-12) ตาย 5 ราย(ช 4, ญ 1)


-ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 5 วัน รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุ 51 ครั้ง,รถปิคอัพ เกิดเหตุ 7 ครั้ง,รถเก๋ง 1 ครั้ง,รถจักรยาน 2 ครั้ง
-พฤติกรรมเสี่ยงที่พบ 5 วัน ได้แก่ ขับรถเร็วรวม 22 ครั้ง,เมาสุรามีกลิ่นสุรา 26 ครั้ง,ประมาท 2 ครั้ง,ตัดหน้ากระชั้นชิด 11 ครั้ง รวม 51 ครั้ง
-ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนน อบต./หมู่บ้าน 28 ครั้ง,ถนนกรมทางหลวง 19ครั้ง,ถนนทางหลวงชนบท 6 ครั้ง, ถนนในเทศบาล 6 ครั้ง,อบจ. 2 ครั้ง รวม 61 ครั้ง

-ลักษณะยานพาหนะที่เกิดเหตุ 1.รถปิ๊คอัพเสียหลักลงข้างทาง 4 ครั้ง,2.รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง 41 ครั้ง,3รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน จำนวน 2 ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ 3ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิ๊คอัพ 4 ครั้ง… รวม 61 ครั้ง
รายที่เสียชีวิต 1 ราย คือ
รายงานการเปลี่ยนแปลงกรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิต ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 นายกิติศักดิ์ ทองสุทธิ์ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. บริเวณทางตรง ถนนในเขตเทศบาลบ้านแหลมทอง ต.โพนทราย อ.โพนทราย ขับขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งสภาพเก่าไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนบนถนนในเขตเทศบาลพอถึงจุดเกิดเหตุช่วงบ้านแหลมทอง ต.โพนทราย เสียหลักพลิกคว่ำได้รับบาดเจ็บสาหัสหน่วยกู้ชีพนำส่ง รพ.โพนทราย และส่งต่อ รพ.ร้อยเอ็ด วันที่ 15 เมษายน 2562เวลา 06.50 น.


นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ที่ประชุมมีมติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน กรณีเกิดเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ต้องมีประกัน เพราะเมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล จะใช้การรักษาปกติไม่ได้ จะต้องใช้เงินรักษาจากบริษัทประกันไม่เกิน3หมื่นบาท หากรถไม่มีประกันจะต้องออกเงินรักษาเอง หากไม่มี ทางรพ.จะต้องใช้เงินจากกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของ คปภ.ของส่วนราชการ แล้วจะเรียกคืนจากผู้เจ็บ จึงให้บันทึกเสนอ ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ ให้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ ให้ลูกบ้านใช้รถต้องมีประกัน แม้รถการเกษตร ประกัน 99 บาท และเมื่อเข้าโรงพยาบาลจะต้องใช้เงินรักษาจากประกัน และให้บันทึกเสนอให้ทางด้านสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างการรับรู้ในเรื่องประกันรถ และ ทราบการประกันรถ เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล


และเนื่องจากในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านยังคงมีการเล่นน้ำสงกรานต์และจัดงานรื่นเริงต่างๆ ขอให้เพิ่มความเข้มข้นใน “ด่านชุมชน” โดยให้บูรณาการร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง


วันนี้คาดว่าประชาชนบางส่วนเริ่มเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและคืนภูมิลำเนา ขอให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะการจัดระเบียบการจราจรบริเวณสถานีบริการประชาชนตามเส้นทางหลัก การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพิ่อแยกรถ กรณีรถชน เพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้ผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมทั้งสภาพ ร่างกาย ไม่ให้มีการหลับใน และยานพาหนะโดยเฉพาะสภาพยางรถยนต์ เป็นต้น ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง วางแผนการใช้เส้นทางให้เหมาะสมรวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพการจราจร ทางเลี่ยง ทางลัด
เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอประสานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรถที่ติดสัญญาณไฟวับวาบ ไฟเตือน ประจำบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง โดยกำหนดช่วงเวลาในการเปิดสัญญาณไฟเตือนที่
เหมาะสม ตามบริบทพื้นที่ เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

—-////—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—