Uncategorized

ฉะเชิงเทรา-บุญใหญ่ ไถ่ชีวิตควาย…งานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30

ฉะเชิงเทรา-บุญใหญ่ ไถ่ชีวิตควาย…งานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30

เมื่อวันที่ 12,13,14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่วมใจสามัคคี พระครูรัตนสิทธิธรรม วัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ 3 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตควายปีที่ 30 และนายอานนท์ ชูทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานครี้งนี้
*การจัดงานครั้งนี้ มีสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา ,สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ,สำนักงานประมงจังหวัด ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ,สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ,กลุ่มสตรีตำบลลาดขวาง และเครือข่ายจากจังหวัดพิจิตร ,กำแพงเพชร ,สระแก้ว ,ชัยภูมิ ,สุรินทร์ ,ศรีษะเกษ ,ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการ และนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ *ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ มีการสืบสานพิธีต่างๆ เช่น พิธีทำขวัญข้าว ,บูชาพระแม่โพสพ ,เชิญเทพเทวดา ,บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ,แห่พระพุทธคันธารราฐเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ,บทสวดโพชฌงฆปริต สามภาณ คิริมานนท์สูตร
เพื่อกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้โรคหายเหมือนครั้งพุทธกาล ,สวดบท“อุปปาตะสันติ” มนต์ระงับเหตุร้าย และกิจกรรมดีๆเช่น ” เรารักควาย” โดยอาจารย์ปู่พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อ.รักษา ปิยะพงษ์ ลูกน้ำ เทพราช และทีมงาน“เรารักควาย” ,สัมมนาเสนอองค์ความรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาจากเครือข่ายต่างๆ โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ,สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ,แจกพันธุ์ไม้เพิ่มอ๊อกชิเจน ,รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ
*การจัดงานยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ด้านการเกษตรเพื่อสืบทอดสู่ลูกหลาน ไม่ให้หายไปตามกาลเวลา พร้อมเป็นการทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตควาย ให้ชีวิตกับควายที่จะถูกเชือดจากโรงฆ่าสัตว์ และสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

 

***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง