Uncategorized

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

บรรยากาศวันแรกเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก

โรงเรียนใน 3 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนราธิวาสเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว โดยโรงเรียนบ้านโคกตา

ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในวันนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก และมีบรรดาผู้ปกครองจำนวนมาก

ต่างนำบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียนกันตั่งแต่ช่วงเช้า สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กนักเรียนที่หลังจากปิดเทอมมานาน ก็จะได้มาพบเพื่อนที่โรงเรียนกันแล้ว

ส่วนมาตรการการดูแลความปลอดภัย ด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทั้ง 3 ฝ่าย ทั้ง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

ได้กระจายกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยทั้งด้านหน้าบริเวณโรงเรียน ตามเส้นทางที่ครูและนักเรียนต้องใช้เดินทางไปโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีจะฉวยโอกาสเข้าก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ช่วงเปิดเทอมวันแรก

ข่าว/กรียา/นราธิวาส