Uncategorized

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู

ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร “กัมปงในดงปรือ” ขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ ,ชมบ้านไม้โบราณ ,ท่องเที่ยวชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน ,ทำสบู่สมุนไพร , Workshop ทำข้าวต้มมัด ,มะพร้าวถอดเสื้อ พร้อมอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยมี ข้าวยำปักใต้ ,หอยทอด ,ขนมหม้อแกงสูตรโบราณ และฝึกทำงานฝีมือต่างๆ ฯลฯ โดยมีนายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรเขต และกลุ่มจิตรอาสา 3c จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย*กัมปงในดงปรือ คือหมู่เกาะในดินแดนแห่งธรรมชาติ ที่แห่งนี้มีธรรมชาติที่หาดูได้ยากท่ามกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ล่องเรือชมธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาล ชื่นชมไอดินกลิ่นวัฒนธรรมของชุมชน เมืองโบราณของกรุงเทพฯ
และจะได้พิสูตร ต้นตำรับขนมไทยโบราณ ของดีในแดนธรรมชาติ ประทับใจกับกิจกรรมหลากหลายของทางชุมชนฟาร์มแพะ **สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนองค์กรเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างรายได้และพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไปในอนาคต

***ภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร/ทีมข่าวรอบรั้วภูธร 13 สยามไทย รายงาน

/////////////