มทบ.35 ส่งมอบโครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาพระ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.


มทบ.35 ส่งมอบโครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาพระ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายนาพระ ม.7 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี 2560 ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ระยะทาง 1,650 เมตร งบประมาณ 5,908,600 บาท โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นผู้รับมอบ
พล.ต.ชัยเดช กล่าวว่า โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ให้เป็นถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา และช่วยแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้มีถนนที่มีคุณภาพสำหรับขนย้ายพืชผลทางการเกษตรและการสัญจร ซึ่งยืนยันว่าได้มาตรฐานแน่นอน โดยได้เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบสำหรับถนนสายบ้านนาพระ เชื่อมต่อระหว่างตำบล 2 ตำบล คือบ้านดาราและไร่อ้อย ของอำเภอพิชัย มีผู้ใช้สัญจรจำนวนมาก และเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เดิมมีความชำรุดเป็นอย่างมาก เมื่อมีฝนตกจะประสบปัญหาในการสัญจรทุกครั้ง การแก้ปัญหาด้วยการสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ผสมยางพารา จะแก้ปัญหาระยะยาวและยั่งยืน ขณะเดียวกันยังได้นำอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา มอบให้กับ 2 โรงเรียนในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 10 ชุด เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

 


*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว