องคมนตรี เดินทางมาปฎิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.


เมื่อ 16 พ.ค.61,0830 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฎิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยมี พท.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตาม ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ.

 

cr  @ประธาน ชมรมสื่ออาสา