กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ จว.ล.พ.


เมื่อ 16 พ.ค.61, 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.13 บ.ดง ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ บ.ดง ม.13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการสำรวจฯ มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก จำนวน 5 หลังคาเรือน และเสียหายเล็กน้อย จำนวน 22 หลังคาเรือน
เบื้องต้นได้แจ้งให้กับ ทต.ทาสบเส้าทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือฯ และหน่วยจะได้จัดกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป

 

cr  @Nong’ EDDY lsara