กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแพร่ ลงพื้นร่วมกับผู้นำชุมขน,พัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเตรียมงานในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อ ๑๖๑๓๐๐ พ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่.๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑(อ.หนองม่วงไข่) ลงพื้นร่วมกับผู้นำชุมขน,พัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเตรียมงานในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของม.1ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งการประกวดจะมีในวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑นี้ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

cr  @Nong’ EDDY lsara