กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีส่วนร่วมและร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)


เมื่อ ๑๕๐๙๓๐-๑๕๑๕๐๐พ.ค.๖๑ หมู่รส.อ.เมืองเชียงราย โดยพ.อ.สิงหนาท โลสุยะ ผู้รับผิดชอบอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยร.ท.ประสงค์ ชัยสุวรรณ์ หน.หมู่รส.อ.เมืองฯร่วมกับวัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์)และนายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดอบจ.เชียงรายปฎิบัติหน้าที่นายกอบจ./นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพนายอำเภอเมืองเชียงราย/กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงราย/เขตห้ามล่าดอยอินทรีย์/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีส่วนร่วมและร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)พร้อมทั้งปลูกป่าในพื้นที่อุทยานดอยอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริฯมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ๓๐๐คน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ