Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร

เมื่อ 16 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง, สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง, นายกอบต.เหล่ายาว, ปลัด อ.บ้านโฮ่ง กำนัน และ ผญบ.ม.3 บ.เหล่ายาวใต้ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ลงพื้นที่ฯ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร บ.เหล่ายาวใต้ ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ว่าโรงร่อนลำไยที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน บ.เหล่ายาวใต้ ม.๓ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ส่งเสียงดังรบกวน โดยได้ข้อสรุปและทำบันทึกข้อตกลง ดังนี้.-
1. ปัจจุบันมีการร่อนลำไย ประมาณ 150 กก./วัน โดยไม่ได้มีคนงานทำงานแต่อย่างใด มีเพียงผู้ประกอบการฯ เป็นผู้ดำเนินการฯ เท่านั้น
2. ช่วงเดือนที่มีการร่อนลำไยมากคือ เดือน ก.พ. – มี.ค., ก.ค. – ส.ค. เวลาประมาณ 1600 – 1900 จะมีการจ้างแรงงาน ประมาณ 4 – 5 คน
3. ได้กำชับกับ นายเมืองคำ ใจอารีย์ บ้านเลขที่ 258 ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. ซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการฯ ที่มีการร้องเรียนดังกล่าว ให้มีการชี้แจงกับคนงานในการใช้เสียงในการสื่อสารไม่ให้เสียงดังจนเกินไป โดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนโดยรอบ และไม่ให้ดื่มสุราในสถานประกอบการฯ
4. กรณีที่จอดรถของลูกค้า ให้จอดแนวเดียวกับสถานประกอบการฯ ไม่ให้กีดขวางการจราจรของผู้ใช้เส้นทาง
5. ให้มีการติดไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าของสถานประกอบการฯ โดยให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าและผู้สัญจรผ่านไปมา

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey