กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้


เมื่อ 16 พ.ค.61, 0900 – 1630 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นอภ.ลี้, ฝ่ายปกครอง อ.ลี้ ,สนง.พมจ.ล.พ., กิ่งกาชาด อ.ลี้, ทต.ศรีวิชัย, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนฯ และราษฎรในพื้นที่ฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้ คือ นายเดช สุกหมาก อายุ 64 ปี 442/1 ม.11 บ.ใหม่สวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จว.ล.พ. โดยได้สร้างบ้านใหม่ (ทั้งหลัง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อ.ลี้ จำนวน 20,000.- บาท, กิ่งกาชาด อ.ลี้ จำนวน 10,000.- บาท,
ทต.ศรีวิชัย กระเบื้อง จำนวน 150 แผ่น และอาหารเลี้ยงราษฏร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มาช่วยสร้างบ้านฯ และราษฎรในพื้นที่ บ.ใหม่สวรรค์ ช่วยในด้านแรงงาน และสมทบเงินจำนวนหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 23 คน ผลการปฎิบัติฯ ความก้าวหน้าฯ สร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 45

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey